כתיבה והוצאת דוחות מפורטים ומומחשים בתצלומים להגשה לחברות הביטוח או לכל תביעה שהיא