לחברתינו הכלים והידע לאתר נזילות ודליפות מים בצנרת הולכה בקרקע במרחב החיצוני כגון: חצרות ושטחים פתוחים, באמצעות מערכת שמע וגז.