איתור מפגעים פנים קויים בצנרת ביוב ודלוחין בקטרים שונים באמצעות מצלמה עם סיב אופטי

לדוגמה: חדירות שורשים לצנרת, שברים וניתוקים בצנרת ועוד